Betrokkenheid is belangrijk

Ouders? Ze zijn onmisbaar op de Rivieren. Als ouder ben je, via je kind, namelijk dagelijks betrokken bij school. Wij vinden daarom ontzettend belangrijk dat je goed op de hoogte wordt gehouden van het reilen en zeilen op school. Daarnaast staan we altijd open voor een praatje of serieus gesprek over de ontwikkelingen van je kind. Want door samen een hecht team te vormen, kunnen we je kind maximaal ondersteunen in het ontwikkelen van de talenten die het heeft.

Portfoliogesprekken

Gedurende de schooltijd van je kind staan we, samen met jou, regelmatig uitgebreid stil bij zijn of haar ontwikkeling. Onze portfoliogesprekken duren daarom langer dan de bekende '10-minutengesprekjes'. Het portfolio geeft een kijkje in de vorderingen en talenten en laat zien waar hij of zij echt trots op is. Je leert je kind er nog beter door kennen! Tijdens het portfoliogesprek bespreken we de vorderingen en de volgende stappen. Op alle vlakken. Je kind laat zelf zien wat hij of zij gedaan en geleerd heeft.

Wat kunt je doen als ouder?

Ouders kunnen heel veel doen op onze school. Leuk voor jezelf en fantastisch voor je kind. Want niets leuker dan papa of mama die meehelpt in de klas of tijdens een uitje.

Daarnaast kun je je aansluiten bij onze enthousiaste ouders van de MR of OR of als klassenouder. Je kunt je hiervoor opgeven bij de juf of meester van je kind.

MR

Medezeggenschapsraad

OR

Ouderraad

Betrokkenheid

Klassenouder en oudercafé

Nieuwe ouders

Meekijken en aanmelden