Daltonbasisschool De Rivieren

De Rivieren is een Daltonschool. En dat is niet alleen maar een naam. Daltononderwijs is namelijk een bijzondere manier van onderwijs, waar wij met hart en ziel in geloven.

Wat is Daltononderwijs?

Het idee achter het Daltononderwijs is ontstaan in Amerika, ergens in het begin van de 20e eeuw. De onderwijzeres Helen Parkhurst zwaaide de scepter in een flinke klas van 45 leerlingen, die varieerden in de leeftijd van 6-16 jaar. Omdat ze graag ieder kind goed wilde laten ontwikkelen, heeft ze een individuele benadering ingevoerd, waarbij de leerlingen werken aan taken, zelf keuzes maken en samenwerken. Ze liet de vijf rijen, in de vloer vastgezette, schoolbanken losschroeven en zette de banken bijeen in tafelgroepen, die ze in themahoeken inrichtte. De leerlingen konden er zelfstandig aan hun taak werken. Voor de jongere kinderen maakte ze weektaken en voor de oudere maandtaken, met werkeenheden per vak per maand. Parkhurst brak met het lesrooster en de schoolbel. De kinderen kregen een portie werk dat ze als hun werk en hun taak aanvaardden. De kinderen moesten voor de taak zelf een planning maken en elkaar en de leerkracht om hulp vragen als ze er niet konden uitkomen. Parkhurst maakte van kinderen kleine ondernemers met ‘aangenomen werk’. Ze gaf kinderen werk, een taak. Die mochten ze in vrijheid naar eigen inzicht uitvoeren, maar ze droegen er ook verantwoordelijkheid voor. Parkhurst zei dat het afpakken van iemands tijd een vorm van slavernij is. Leerlingen moeten niet wachten op de leerkracht of een beurt, maar de gelegenheid krijgen om aan het werk te zijn en om de tijd zelf in te delen.

De pijlers van ons Daltononderwijs

Ons Daltononderwijs is eigenlijk samen te vatten in negen kernwoorden: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie, internationalisering en diversiteit, duurzaamheid en groen. Deze kernwoorden vormen met elkaar de basis van de invulling van ons onderwijs. Hieronder vertellen wij je, hoe wij deze pijlers in de praktijk toepassen in ons onderwijs.

Of kom eens op bezoek...

We organiseren regelmatig informatie-ochtenden op beide locaties. Kom gerust langs en leer ons beter kennen. We vertellen je alles over onze school, beantwoorden je vragen en stellen je voor aan onze leerlingen, ouders en aan ons team! Laat hieronder bij de gewenste locatie je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

De Rivieren Lekstraat

   

  De Rivieren Von Liebigweg

   Verantwoordelijkheid

   Verantwoordelijkheid krijgen en nemen vinden we erg belangrijk op de Rivieren. We stimuleren deze verantwoordelijkheid bij de kinderen op verschillende manieren. Zo maakt u al kennis met onze kinderen als u een eerste kijkje neemt op school. Zij verzorgen de rondleiding en vertellen u alles over hun school. Als uw kind al op school zit, ontdekt u dat de informatieavonden voor de eigen ouders door de kinderen zelf georganiseerd worden. Kinderen zijn op onze school ook verantwoordelijk voor hun eigen werk. Hij of zij maakt een portfolio en presenteert dit aan u en de leerkracht. Het geeft u, ons maar vooral de leerling zelf inzicht in wat hij of zij gedaan en geleerd heeft. Ook vertelt het kind zelf wat de volgende stappen volgens hem of haar kunnen zijn. We geven leerlingen hierbij de ruimte om te ontdekken en te experimenteren. Natuurlijk begeleiden we dit intensief zodat zij tegelijk ook inzicht krijgen in hun eigen kunnen en in de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Daarnaast zijn onze leerlingen zijn ook actief in onze school. Ze kunnen meedenken in de leerlingenraad en oudere leerlingen kunnen leesbegeleid(st)er in de onderbouw of pleinwacht worden. Het maakt hen trots en stiekem leren ze er zoveel van! Op deze manier leren we kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces, gedrag, de omgang met elkaar en de omgeving.

   Samenwerking

   Om het samenwerken structureel vorm te geven, werken wij in de onderbouw met een maatjessysteem en in de overige groepen met maatjesleren. De inzet van coöperatieve werkvormen waarin leerlingen actief en met elkaar bijvoorbeeld een som moeten oplossen geeft een groot leereffect. Wij vinden het belangrijk om kinderen op de basisschool te leren hoe je goed kunt samenwerken en van elkaar kunt leren. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.

   Zelfstandigheid

   Naast samenwerken stimuleren we ook het zelfstandig werken. Dat doen we door de inzet van een weektaak. Hiermee leert de leerling keuzes maken in zijn eigen leerproces. Door uitgestelde aandacht (“schijf staat op rood en leerkracht mag niet worden gestoord”) leren leerlingen eerst zelf actief op zoek moeten naar oplossingen. Zelfstandig werken zorgt ervoor dat kinderen grip krijgen op hun werk en omgeving en dat zorgt voor veiligheid.

   Reflectie

   Leerlingen maken bij ons vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd en middelen die ze nodig hebben voor opdrachten. Vervolgens kijken ze tijdens het werken en na afronding van opdrachten of ze effectief hebben gewerkt, wat ze geleerd hebben en wat ze eventueel anders hadden kunnen doen.

   Effectiviteit

   Effectiviteit staat voor doelmatig werken binnen het Daltononderwijs. Binnen ons onderwijs geeft de leerkracht de leerling verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leerproces. Onze leerlingen leren hierdoor begeleiding, middelen en tijd efficiënt in te zetten. Wij vinden het de taak van de leerkracht om te zorgen voor een effectief klassenmanagement en de juiste middelen en materialen, zodat kinderen efficiënt kunnen werken en leren.De Rivieren is een Daltonschool. Dit betekent dat ons onderwijs gericht is op het begrijpen van de wereld om ons heen.

   Internationalisering en diversiteit

   Bij de Rivieren wordt veel aandacht besteed aan het begrijpen van de wereld om ons heen. Het omgaan met verandering en diversiteit is een van de pijlers van het Daltononderwijs. Daarnaast zijn er diverse projecten die gericht zijn op kennis van de historie van Amsterdam en het zijn van een echte Amsterdammer.

   Duurzaamheid en groen

   Bij De Rivieren hebben we respect voor de wereld om ons heen. Natuur en duurzaamheid heeft een grote plek in het onderwijs. Dat zie je ook aan de plek waar onze school ligt: midden tussen het groen. Ook hebben we een moestuin, een plek waar we beestjes kunnen observeren, en vooral heel veel ruimte om te spelen en te beleven.

   Onze visie

   Missie, visie en kernwaarden

   Onze klassen

   Onze klassen

   Voor ouders

   Informatie en betrokkenheid

   Nieuwe ouders

   Meekijken en aanmelden