Ouderraad

Waar zouden we zijn zonder onze Ouderraad (OR)? Deze actieve groep ouders zet zich vrijwillig in voor alle kinderen op De Rivieren en organiseert samen met de school heel veel leuke activiteiten. Denk aan alles rondom Sinterklaas, Kerstmis, Kinderboekenweek, Voorlees- en Paasontbijt, Sportdagen, Avondvierdaagse, Schoolreisjes, de Talentenshow tot aan het afscheid van groep 8.

En de OR doet meer! Want de leden staan in nauw contact met ouders, de MR en de TSO en dragen goede ideeën aan. Voor ons als school is dat heel erg waardevol!

Word ook held van de school!

De OR doet én kan het natuurlijk niet alleen! Zij krijgt veel steun en hulp van actieve en betrokken ouders. Dus heeft u nieuwe, frisse ideeën of wilt u mee helpen? U bent meer dan welkom! Ook als lid van de OR. Aanmelden of ideeën sturen kan via ouderraad.derivieren@amosonderwijs.nl.