Onze klassen

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

MT & Support

Onderbouw - groep 1 en 2

Juf Marian, Juf Renée, Juf Eva, Juf Jolanda en Juf Layla (LIO)

 
 
Spelend leren bij kleuters

"Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en spelen om plezier te maken. Zo ontwikkelen zij zich. Motorisch, creatief en cognitief. Samen en persoonlijk. Ieder kind is anders maar voor elk kind is spel de motor achter deze ontwikkeling. Spel als natuurlijke vorm van leren en kinderen daarmee uitdagen en hun grenzen leren ontdekken, daar gaan wij voor.

Bij de kleuters brengen we de wereld van buiten naar binnen. We vergroten hun kennis over de wereld en laten hen ontdekken wie zij in die wereld zijn en kunnen. Dit doen we op een eigentijdse manier. We creëren rijke en uitdagende hoeken waar kinderen ervaringsgericht kunnen werken en leren. Als leerkracht observeren we de kinderen heel goed zodat we de ontwikkeling van onze kleuters op de voet blijven volgen.

Middenbouw - groep 3, 4 en 5

Juf Nicole, Juf Lia, Juf Charlotte, Juf Eva, Juf Rinske & Juf Jessica (onderwijsassistent)

 
 
Het echte werk

In de middenbouw zitten de jaargangen 3, 4 en 5 bij elkaar. Lees hier binnenkort alles over wat de kinderen op onze school in de middenbouw leren en doen. Een spannende tijd voor de kinderen, want in de middenbouw begint het echte werk. Leren lezen, schrijven, rekenen. Maar vooral de wereld nog verder ontdekken!

Bovenbouw - groep 6, 7 en 8

Juf Annelie, Meester John, Meester Sander, Juf Esther (onderwijsassistent)

 
 
Wat gebeurt er in de bovenbouw?

Lees hier binnenkort alles over wat de kinderen op onze school in de bovenbouw leren en doen.

Management & ondersteuning

 

MR

Medezeggenschapsraad

OR

Ouderraad

Betrokkenheid

Klassenouder en oudercafe

Nieuwe ouders

Meekijken en aanmelden