Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

MT & Support

Onderbouw

Team Lekstraat Groep 1 & 2:

Groep 1-2A: Teuntje van Engelen
Groep 1-2B: Marian Roozenbeek en Renata Plat
Groep 1-2C: Nefize Yilmaz

Team Von Liebigweg Groep 1 & 2:

De Rivier: Karin van Eijden en Karin Vlietstra

Spelend leren bij kleuters

"Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en spelen om plezier te maken. Zo ontwikkelen zij zich. Motorisch, creatief en cognitief. Samen en persoonlijk. Ieder kind is anders maar voor elk kind is spel de motor achter deze ontwikkeling. Spel als natuurlijke vorm van leren en kinderen daarmee uitdagen en hun grenzen leren ontdekken, daar gaan wij voor.

Bij de kleuters brengen we de wereld van buiten naar binnen. We vergroten hun kennis over de wereld en laten hen ontdekken wie zij in die wereld zijn en kunnen. Dit doen we op een eigentijdse manier. We creëren rijke en uitdagende hoeken waar kinderen ervaringsgericht kunnen werken en leren. Als leerkracht observeren we de kinderen heel goed zodat we de ontwikkeling van onze kleuters op de voet blijven volgen.

Middenbouw

Team Lekstraat groep 3, 4 & 5:

Groep 3: Wouter Moes en Eva Schaap
Groep 4-5A: Daphne Schlichting en Nicole van den Berg
Groep 4-5B: Mireille de Vreeze

Team Von Liebigweg Groep 3 & 4:

De Zee: Marscha Garst

Het echte werk

De middenbouw is een spannende tijd voor de kinderen, want in de middenbouw begint het echte werk. Leren lezen, schrijven, rekenen. Maar vooral de wereld nog verder ontdekken!

Bovenbouw

Team Lekstraat groep 6, 7 & 8:

Groep 6-7A: Tessa Benschop en Mirjam Duymaer Van Twist
Groep 6-7B: Sander van Raalte en Mirjam Duymaer Van Twist
Groep 8: John Kroon en Annelie van Dijk

Team Von Liebigweg Groep 5, 6, 7 & 8:

De Oceaan: Karin van de Pas en Eline de Jong

Wat gebeurt er in de bovenbouw?

In de bovenbouw leren leerlingen nog meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Door het effectief werken aan doelen binnen de verschillende vakgebieden worden de leerlingen zich bewust van hun leerstijl en wat zij nodig hebben om de gestelde doelen te behalen. Dit wordt bereikt door het inzetten van diverse werkvormen. Denk hierbij aan werken met een maatje, actieve werkvormen, workshops en groepsdoorbroken werken aan projecten.

Management & ondersteuning

MR

Medezeggenschapsraad

OR

Ouderraad

Betrokkenheid

Klassenouder en oudercafe

Nieuwe ouders

Meekijken en aanmelden