De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een aantal betrokken ouders en leerkrachten. De MR heeft verschillende bevoegdheden; zo zoals het recht op overleg en het informatierecht. Daarnaast kan de MR meedenken over het schoolbeleid en hierin adviseren.

Denk mee!

Lijkt je het leuk om mee te denken over het reilen en zeilen op school?Meld je dan aan via mr_rivieren@outlook.com

Daltonbasisschool

de Rivieren

Lekstraat 35 - 37
1079 EM Amsterdam

020 664 12 67
info.derivieren@amosonderwijs.nl

Kalender

Ons jaar zit weer vol leuke activiteiten. Bekijk hier de schoolkalender.