De Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR geeft de ouders en het schoolteam inspraak in het beleid van de school. Deze inspraak kan betrekking hebben op de organisatie van de school, de betrokkenheid en participatie van ouders of belangrijke wijzigingen van het schoolplan. De MR werkt hierin nauw samen met de schoolleiding.

Wie zijn wij?

Op De Rivieren bestaat de MR uit 2 ouders en 2 leerkrachten en wij stellen ons graag even voor:

Rachèl van Rooijen
Voormalig leerkracht en beleidsprofessional

Voorzitter en ouderlid sinds september 2020
Moeder van Simon (groep 3-4-5a)

“Ik wil mij ervoor inzetten om de naamsbekendheid en goede reputatie van de school nog breder uit te dragen, zodat het leerlingenaantal de komende jaren verder kan groeien.”Sebastiaan de Ruiter
Ondernemer

Secretaris en ouderlid sinds september 2020
Vader van Juul Olivia (groep 1-2b) en Jeppe Ollie (start in mei 2021)

“Met mijn sportieve drive, kennis en Amsterdamse ondernemerschap wil ik een structurele bijdrage leveren aan het verder structureren en borgen van een betrokken MR binnen De Rivieren.”


Lijkt je het leuk om mee te denken over het reilen en zeilen op school?Meld je dan aan via mr_rivieren@outlook.com

Daltonbasisschool

de Rivieren

Lekstraat 35 - 37
1079 EM Amsterdam

020 664 12 67
info.derivieren@amosonderwijs.nl

Kalender

Ons jaar zit weer vol leuke activiteiten. Bekijk hier de schoolkalender.