De MR

De leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten van onze school en praten mee over de inhoud en uitvoering van het onderwijs op De Rivieren. Op dit moment bestaat onze MR uit twee ouders en twee leerkrachten.

Denk mee!

Ook u kunt deelnemen! Elke drie jaar stellen de leden zich herkiesbaar en kunnen nieuwe kandidaten zich aanmelden. U kunt ook onderwerpen inbrengen bij de MR. Stuur deze naar mr_rivieren@outlook.com

Daltonbasisschool

de Rivieren

Lekstraat 35 - 37
1079 EM Amsterdam

020 664 12 67
info.derivieren@amosonderwijs.nl

Kalender

Ons jaar zit weer vol leuke activiteiten. Bekijk hier de schoolkalender.