Ouderpeiling Continurooster

Jaarverslag MR 2021-2022
14 november 2022
MR Adviesrapport Continurooster
23 juni 2023
Jaarverslag MR 2021-2022
14 november 2022
MR Adviesrapport Continurooster
23 juni 2023

Continurooster: Informatiedocument en Ouderpeiling

Tijdens de informatiesessies op 12 en 13 april jongstleden zijn de ouders van De Rivieren, locatie Lekstraat kort geïnformeerd door de directie over de zoektocht naar een oplossing voor o.a. de onrust tijdens de middagpauze en de samenwerking met onze huidige TSO Kinderstralen. Hierbij is het voorstel door het team Lekstraat gedaan om over te gaan naar een continurooster met een vijf-gelijke-dagen-model.

Middels onderstaand document wil de MR haar achterban allereerst volledig informeren over de aanleiding en de verschillende componenten van een continurooster. De uiteindelijke keuze en het advies van de MR zal straks gebaseerd zijn op de gesprekken met en meningen van alle geledingen (kinderen, personeel en ouders) en is dus nog niet gemaakt. Om hierin een goede afweging te kunnen maken, is inmiddels via Parro een ouderpeiling uitgezet onder alle ouders. De uitkomst van deze ouderpeiling zal meegewogen worden in de besluitvorming van de Medezeggenschapsraad (MR). 

Mocht je naar aanleiding van het continurooster en de ouderpeiling nog vragen hebben of wil je meer achtergrondinformatie? Laat het ons dan weten en stuur een e-mail naar mr_rivieren@outlook.com. Daarnaast zal er op maandagavond 05 juni 2023 nog een online informatiesessie worden georganiseerd. Een uitnodiging volgt.

Tot op het schoolplein en groet,

Namens MR De Rivieren Lekstraat & Von Liebigweg:

Rachel van Rooijen, Sebastiaan de Ruiter, Sander van Raalte, Nienke Roescher, Renée Haex en Karin van Eijden.

Ouderpeiling Continurooster
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.