Jaarverslag MR 2021-2022

Werkplan MR 2022-2023
14 november 2022
Ouderpeiling Continurooster
1 juni 2023
Werkplan MR 2022-2023
14 november 2022
Ouderpeiling Continurooster
1 juni 2023

Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR)

Graag deelt de MR haar jaarverslag over het schooljaar 2021-2022. Wij willen jou, als ouder of leerkracht, graag informeren over wat wij hebben gedaan en wat wij als MR voor de school en voor onze achterban hebben kunnen betekenen. Download hieronder het jaarverslag voor informatie over de behaalde doelstellingen en over de adviezen en instemmingen die wij als MR hebben afgegeven.

Mocht je naar aanleiding van ons jaarverslag nog kritische vragen hebben of wil je meer achtergrondinformatie? Laat het ons dan weten en stuur een e-mail naar mr_rivieren@outlook.com.

Tot op het schoolplein en groet,

Namens MR De Rivieren Lekstraat & Von Liebigweg:

Rachel van Rooijen, Sebastiaan de Ruiter, Sander van Raalte, Nienke Roescher, Mercedes Brik en Karin van Eijden

Jaarverslag MR 2021-2022
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.