Jaarverslag MR 2020-2021

Bekijk onze nieuwste video
6 oktober 2021
Vacature De Rivieren
Vacature Leerkracht Middenbouw
1 november 2021
Bekijk onze nieuwste video
6 oktober 2021
Vacature De Rivieren
Vacature Leerkracht Middenbouw
1 november 2021

Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR)

Met een volledig nieuwe oudergeleding en COVID-19 was schooljaar 2020-2021 gelijk een bijzonder en bewogen jaar voor de MR. Onze school moest bijvoorbeeld haar ambitieuze plannen ‘Anders Organiseren’ noodgedwongen (inventief) anders en op afstand organiseren. En ook wij als MR werden uigedaagd om op afstand van onze leerlingen, ouders en leerkrachten vinger aan de pols te houden. Wij geven toe dat het dan ook niet altijd gelukt is om iedereen te bereiken, om nieuwe contacten te leggen of om proactief informatie in te winnen. Maar, zowel de school als de MR zijn erin geslaagd een groot deel van de plannen uit te voeren en waar nodig bij te sturen.

Zo hebben wij o.a. actief deelgenomen aan de gesprekken en positief geadviseerd over de samenwerking met de Von Liebigweg. Maar ook de structuur en overdraagbaarheid van het MR-systeem zijn achter de schermen aangelegd en geborgd. Wij kijken als MR dan ook terug op een bewogen, maar succesvol jaar en hierbij stellen wij graag ons jaarverslag van schooljaar 2020-2021 ter beschikking.

Mocht je naar aanleiding van ons jaarverslag nog kritische vragen hebben of wil je meer achtergrondinformatie? Laat het ons dan weten en stuur een e-mail naar mr_rivieren@outlook.com.

Tot op het schoolplein en groet,

Namens MR De Rivieren Lekstraat & Von Liebigweg:

Rachel van Rooijen, Sebastiaan de Ruiter, Rosita van der Sluys, Saskia de Ruijter, Mercedes Brik en Karin van Eijden

Jaarverslag MR 2020-2021
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.