Inspectie dolenthousiast over onderwijsontwikkeling De Rivieren

Succesvol schoolkamp groep 7-8
5 oktober 2020
Start nieuw thema Echt Nederland!!
27 oktober 2020
Succesvol schoolkamp groep 7-8
5 oktober 2020
Start nieuw thema Echt Nederland!!
27 oktober 2020
 

Een dikke voldoende kregen ze bij vandaag van de inspecteur. Na jaren keihard werken kon vierjaarlijkse inspectiebezoek voor kwaliteitscontrole niet succesvoller eindigen bij Daltonschool De Rivieren in Amsterdam.

Hij zit nog na te genieten op zijn stoel; directeur Arno Methorst van De Rivieren is trots. En terecht, want de inspecteur had niet meer tevreden kunnen zijn. “Een Daltonschool 2.0 noemde ze ons. Dat is toch een fantastisch compliment?” grinnikt Arno. Al enkele jaren is de schooldirecteur bezig om De Rivieren weer opnieuw op de kaart te krijgen. “Ons Dalton onderwijsconcept is in de loop van de tijd een beetje ondergesneeuwd geraakt. Jammer, want De Rivieren is een echte Daltonschool. Enkele tijd geleden hebben we daarom het roer omgegooid en zijn we weer gaan focussen op het Daltononderwijsconcept. Dat betekent dat we werken met stamgroepen en onderwijs aanbieden vanuit de ontwikkeling van het kind. Dus geen standaard boekjes en voorgekauwde lesjes, maar thematisch onderwijs dat voor een groot deel vrij invulbaar is op basis van de interesse en het niveau van het kind.”

Daltonschool 2.0

Het proces naar een hernieuwd onderwijsconcept is een behoorlijke ingewikkelde opgave. Toch wist de directeur het voor elkaar te boksen. “De inspecteur gaf ons diverse complimenten over de manier waarop wij ons onderwijs aan het omvormen zijn naar een ontwikkelingsgerichte omgeving waar kinderen nu al een duidelijke plek en rol hebben. Ze noemde het zelfs werken aan een Daltonschool 2.0, een onderwijsvorm die nauw aansluit bij de huidige generatie leerlingen en het onderwijs van de toekomst, waarin het aanbod wordt bepaald door de behoeften, de motivatie, het niveau, het tempo en het ontwikkelingspatroon van de leerling. En dat allemaal binnen een aantrekkelijke, uitdagende leeromgeving midden in Amsterdam.”

Evalueren

Naast de complimenten over de manier waarop het onderwijs wordt omgevormd, was de inspectrice ook erg te spreken over de procesgerichte aanpak. “In het hele proces zorgen we ervoor dat we continu blijven evalueren, en dat we in onze volgende stappen rekening houden met de opgedane ervaringen. Daarnaast zorgen we ervoor dat er uitsluitend logische en consistente stappen genomen worden, zodat de continuïteit van dit proces geborgd wordt. Dit betekent dat dit hele proces heel logisch lijkt voor leerlingen en dat er absoluut geen chaos of onveiligheid ontstaat. Iedereen weet precies waar hij of zij aan toe is, en dat is voor iedereen prettig.” Ook de manier waarop de leerkrachten nu samen met de leerlingen het leerproces volgen wordt toegejuicht. “De resultaten over de hele linie zijn de afgelopen jaren goed geweest. De verwachting is dan ook dat deze resultaten alleen maar toe blijven nemen, door het ontwikkelingsgerichte aanbod. Je weet wel dat je met je team je uiterste best doet om iets goeds neer te zetten, maar zo’n bevestiging van de inspectie maakt het helemaal af.”

Inspectie dolenthousiast over onderwijsontwikkeling De Rivieren
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.