Uit de dode hoek!
26 januari 2018
Eetbare moestuin
1 februari 2018
Uit de dode hoek!
26 januari 2018
Eetbare moestuin
1 februari 2018

Gerbrand Korevaar en Ann Demeester over De Rivieren: “Een school die de nieuwsgierigheid van kinderen stimuleert!” Gerbrand Korevaar en Ann Demeester zijn de ouders van Werner (7, groep 4) en Marcella (5, groep 2) van De Rivieren, een AMOS-Daltonschool in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Gerbrand en Ann vertellen waarom ze voor Werner en Marcella hebben gekozen voor de Rivieren en wat het onderwijs daar zo aantrekkelijk maakt.

Waar hebben jullie op gelet bij het zoeken naar een school en waar vond je informatie? “We wilden graag dat onze kinderen naar een school zouden gaan die qua samenstelling een afspiegeling is van de buurt waar we in wonen, de Rivierenbuurt. We wonen in een grote multiculturele stad en dat is mooi, dat willen we ook op school terugzien. De sfeer op het schoolplein, de ruimte om te spelen, de indruk van de klas, de kinderen, de ouders en de diversiteit spraken ons aan. We zijn toen we voor onze zoon Werner een school zochten naar diverse informatiemomenten geweest van alle verschillende scholen in de buurt. Ook hebben we websites bestudeerd en gesproken met andere ouders die al op deze school zaten. De Rivieren was onze eerste keuze, en we zijn blij dat Werner en later Marcella er terecht konden.”

Waarom hebben jullie voor De Rivieren gekozen? “Uit de voorlichting van de school begrepen we dat Daltononderwijs een combinatie biedt van twee factoren: nadruk op zelfstandigheid én ‘traditioneel’ klassikaal onderwijs. Dat sprak ons aan. De kleinschaligheid van de school en het feit dat hij dicht in de buurt is, hebben eveneens een rol gespeeld. Het is echt een buurtschool, een beetje tussen dorps en grootstedelijk in. Onze indruk van de leraren was zeer positief. Het feit dat de school een oecumenische grondslag heeft, heeft voor ons ook een rol gespeeld. Hoewel we zelf niet praktiserend christelijk zijn, willen we dat onze kinderen wel vertrouwd zijn met de christelijke verhalen en normen en waarden en zich ook openstellen voor manieren waarop geloof, van welke gezindte dan ook, een belangrijke rol kan spelen in het leven van andere kinderen en hun ouders.”

Hoe zou je De Rivieren omschrijven? “De Rivieren is een kleinschalige school met een zeer divers ‘publiek’, een brede etnische samenstelling en ouders die zowel hoog als lager opgeleid zijn. Er is veel direct contact mogelijk met de leerkrachten en met de directeur. De sfeer is informeel. De school heeft een heel positieve grondhouding en we raden iedereen aan het document te lezen op de website van De Rivieren waarin ‘het verhaal’ van de school prachtig wordt verwoord. Het sluit naadloos aan op hoe wij onze kinderen willen opvoeden tot open mensen met een nieuwsgierige en gulle blik op de wereld in al zijn diversiteit. Kennisvergaring is belangrijk, maar kinderen stimuleren om nieuwsgierige mensen te worden net zo.”

Wat maakt De Rivieren anders dan andere scholen? “De samenstelling van de schoolpopulatie: een mooie balans tussen verschillende nationaliteiten en achtergronden. Sinds de aanstelling van de nieuwe directeur merk je dat er een frisse wind waait. Er zijn vernieuwingen doorgevoerd in de manier van lesgeven, de communicatie met de ouders, de inrichting van het schoolplein en de klassen. Er is ook meer rust ontstaan in de klas en dat is goed.”

Op welke manier worden ouders betrokken bij school? “Er wordt tegenwoordig actief gecommuniceerd met de ouders via nieuwsbrieven. Er zijn ook voorlichtingsavonden, zoals over de Eindtoets en over alle veranderingen die de school heeft meegemaakt de laatste jaren. De directeur is heel zichtbaar en aanspreekbaar, je ziet hem altijd in gesprek met ouders. Ouders lezen mee in de klas, helpen met het organiseren van activiteiten, zitten in de bibliotheek. Ter afsluiting van het afgelopen schooljaar was er op het grasveld voor de school een feest georganiseerd door ouders, met springkussens, een dj, eten door de ouders gemaakt, en dat was in één woord fantastisch!”

Wat vinden Werner en Marcella het fijnste aan hun school? “Ze hebben goed contact met de andere leerlingen en we hebben de indruk dat ze de sfeer op de school waarderen. Dat ze via school veel kinderen kennen uit de buurt vinden ze leuk. Werner geniet van lessen met de iPad. Thema’s op school, zoals elektriciteit en de Romeinen, ervaren ze als boeiend en zijn vaak onderwerp van gesprek tijdens het eten ’s avonds. En wat onze kinderen ook fijn vinden is de extra uitdaging die ze sinds kort krijgen in de plusklas: dit zijn extra lessen waarbij ze samen met een aantal andere leerlingen aan opdrachten en projecten werken onder leiding van een speciaal daarvoor aangestelde juf.”

Ouders aan het woord
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.