De Rivieren maakt nieuwsgierig

De wereld is er voor iedereen. Zo ook onze school. Wij zien nieuwsgierigheid daarin als het begin van alles. Hoe opener we tegenover elkaar staan, hoe meer we van elkaar leren. Hoe meer we van elkaar leren, hoe beter we elkaars wereld begrijpen. Daar wordt iedereen beter van en dat is de bedoeling.

Op De Rivieren brengen we de wereld naar binnen en maken we nieuwsgierig. We leren kinderen met een open blik naar het nieuwe en onbekende te kijken. Zoals Hellen Parkhurst – grondlegster van Dalton – het bedoeld heeft: het ontwikkelen van ‘Fearless human beings’.

Dit zijn onze waarden

  • Wij omarmen verschillen. En geloven in diversiteit voor nu en in de toekomst.
  • Wij houden van een cultuur waar iedereen welkom is.
  • Wij vinden dat iedereen het recht heeft om gezien te worden.
  • En te mogen zijn wie hij of zij is.
  • Wij geloven dat een open blik mensen verrijkt en nieuwe dingen leert.
  • Wij houden van samenwerken en geloven dat je samen altijd meer bereikt dan alleen.

Daltonbasisschool

de Rivieren

Lekstraat 35 - 37
1079 EM Amsterdam

020 664 12 67
info.derivieren@amosonderwijs.nl

Kalender

Ons jaar zit weer vol leuke activiteiten. Bekijk hier de schoolkalender.