“De wereld is er voor iedereen. Zo ook onze school. Allemaal op een school die zelf ook meer dan een enkele wereld is. Dorps in de omgang, werelds in ons onderwijs. Even open en nieuwsgierig naar de kinderen als zij in, nou ja, alles.”

Visie

Wij zien dat de wereld steeds sneller verandert, maar het onderwijs verandert in algemene zin nog onvoldoende mee. Zolang we ons onderwijs niet anders organiseren, zal het steeds moeilijker worden om goed onderwijs te blijven geven aan de huidige generatie leerlingen. Daarom organiseren wij ons onderwijs dan ook anders. We gaan niet langer uit van de gemiddelde leerling. We gaan uit van de kracht van het verschil. Het onderwijs gaat van leerstofgericht naar meer kindgericht, waar naast Rekenen en Taal ook gewerkt wordt aan de brede persoonsontwikkeling.

Missie

Onze school is een ontwikkelingsgerichte omgeving die gekenmerkt wordt door de behoeften, de motivatie, het niveau, het tempo en het ontwikkelingspatroon van de leerling binnen een aantrekkelijke, uitdagende leeromgeving. Het meer en beter begrijpen van de wereld om ons heen is daarbij het uitgangspunt. Onze school vormt kinderen tot échte Amsterdammers die vol zelfvertrouwen, zelfstandigheid en met verantwoordelijkheid, hun plek in de samenleving innemen als fearless human beings. Precies zoals Helen Parkhurst (grondlegster van het Daltononderwijs) het bedoeld heeft.

Unieke kracht

  • De Rivieren staat sinds jaar en dag bekend om haar warme en kleinschalige karakter. Het is de buurtschool met aandacht voor het individu, waar iedereen elkaar kent en zichzelf mag zijn. Samen kom je verder!
  • De Rivieren gaat uit van de kracht van het verschil. Diversiteit zit in ons DNA en is verweven in onze school, onze aanpak en ons aanbod. Het kind is gezien, heeft een brede persoonsontwikkeling doorgemaakt en kent een open blik op de wereld als hij onze school verlaat.
  • De Rivieren is een school met een open en welkom karakter. Wij staan open voor elk kind, kijken naar zijn mogelijkheden en wakkeren zijn nieuwsgierigheid aan.
  • Wij richten onze blik naar buiten. En nemen de kinderen mee naar de wereld buiten school middels verschillende activiteiten. De Rivieren opent werelden!