Weer volop focus op Daltononderwijs

Nieuwsbrief 1 | nov/dec 2020
5 november 2020
Pijler #1: Vrijheid en verantwoordelijkheid
23 november 2020
Nieuwsbrief 1 | nov/dec 2020
5 november 2020
Pijler #1: Vrijheid en verantwoordelijkheid
23 november 2020
 

Het was de laatste jaren wat ondergesneeuwd, verstoft of gewoon een beetje vergeten. Maar vanaf afgelopen september is het Daltononderwijs weer helemaal terug bij de Rivieren.

Half werk ligt directeur Arno Methorst niet. Bij De Rivieren gaan ze daarom weer met volle kracht vooruit. Met een nieuwe focus en veranderd onderwijsconcept. “Het Daltononderwijs is de basis van onze school. De laatste jaren is dat door omstandigheden een beetje ondergesneeuwd geraakt en dat is jammer, wamt juist ons Daltonderwijs is een van de dingen die onze school uniek maakt.”

Het Daltononderwijs gaat ervan uit dat elk kind uniek is, en ook op een heel eigen manier leert. Met standaard boekjes en strakke lesmethoden heeft een kind weinig ruimte om op die unieke eigen manier te ontwikkelen. Dat betekent dat het Daltononderwijs zich richt op een individuele benadering van elk kind. Talenten en interesses van het kind staan voorop, en van daaruit worden passende opdrachten ontwikkeld.

Om die individuele ontwikkeling zoveel mogelijk de ruimte te geven, zit het kind niet de hele dag in de klas, of in het klaslokaal. Elke klas bestaat uit een uit een stamgroep, oftewel een kerngroep. In deze stamgroepen worden instructies gegeven, waarna de groep uit elkaar gaat om de opdrachten te maken. Dat betekent dat kinderen zelf hun plek kiezen waar ze willen leren of hun opdracht willen maken. Alleen of in een groepje, afhankelijk van de manier die het beste bij jou past. Daarbij maken de kinderen zelf een planning voor hun leerwerk. Ze mogen de taak in vrijheid naar eigen inzicht uitvoeren en dragen er dus verantwoordelijkheid voor. Er is daarbij veel ruimte om te experimenteren en/of onderzoekend te leren/spelend te leren.

Samenwerking

Een ander belangrijk aspect is samenwerking. Leerlingen werken samen aan taken waarbij ze met elkaar keuzes moeten maken, net zoals ze dat later in de praktijk ook moeten doen. Daarnaast wordt sterk gestuurd op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. “Een van onze gronddoelen is om kinderen klaar te stomen voor de maatschappij, hen vertrouwd te maken met de wereld om hen heen. Daarom zijn er twee middagen per week ingepland voor Wereldoriëntatie waarin kinderen zelf op onderzoek uit kunnen gaan aan de hand van een thema. Ook worden er verschillende workshops in de lessen geïntegreerd, zodat de leeromgeving van kinderen zo dicht mogelijk bij het dagelijks leven komt te staan.”

Duurzaamheid en groen

Niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen werkt neemt een grote plek in. Ook verantwoordelijkheid leren nemen voor je omgeving is belangrijk op De Rivieren “Op onze school is er veel aandacht voor duurzaamheid en groen. Zo heeft de school een eigen moestuin, waar de kinderen leren moestuinieren en een flink insectenhotel waar kleine dieren in en uit kruipen. Ook is er bewust gekozen voor een natuurlijke speelomgeving, met veel ruimte en houten speelelementen. Zo hebben de kinderen alle gelegenheid om lekker in de natuur te ravotten.

Echte Amsterdammers

De leerlingen van De Rivieren moeten het ‘échte Amsterdammers’ worden, volgens Arno. “Hier in Amsterdam groeien de kinderen op tussen talloze culturen en achtergronden. Juist deze diversiteit maakt Amsterdam wat het is. Onze leerlingen op school weerspiegelen deze diversiteit. Het is dan ook van cruciaal belang dat onze kinderen leren om respect te hebben voor anderen, en ruimte te leren geven aan de beleving van een ander, zonder direct een oordeel te hebben over die ander. De school is een prachtige omgeving om dit al van jongs af aan te leren. Op die manier bereiden wij onze leerlingen in een kleinschalige omgeving voor op de ‘echte’ maatschappij en leren zij zonder angst en met een open blik te kijken naar hun omgeving. Daar hoort een gezond portie lef en humor zeker ook bij!"
Weer volop focus op Daltononderwijs
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.