Koningsspelen
23 april 2018
Kleintje Zuid opent voorschool
21 januari 2019
Koningsspelen
23 april 2018
Kleintje Zuid opent voorschool
21 januari 2019
 

Dynamo heeft besloten om per 1 januari 2019 haar voorschool te sluiten. De reden hiervoor is dat de afgelopen maanden de bezetting met kinderen erg laag is geweest . Vanuit Dynamo bezien was er ook geen zicht op snelle verandering hierin. Dit alles lijkt een uitwerking van de harmonisatiewet te zijn die de gratis voorschool heeft veranderd in een betaalde kinderopvang waardoor kinderen uit de beoogde doelgroep minder snel naar de voorschool komen.

Dit is een ontwikkeling die we al langer zagen aankomen. We waren daarom vroegtijdig al in gesprek met een andere partij om binnen onze school een voorschool te starten. Nu Dynamo halsoverkop vertrekt, komt dit gesprek in een stroomversnelling. Het is niet de vraag of er nog een voorschool komt, maar eerder wanneer. Hoe sneller, hoe beter. Daar zijn alle partijen (inclusief gemeente) zich wel van bewust, maar het moet wel gedegen. Dat betekent dat er nog niet per januari meteen een nieuwe voorschool zal openen, maar naar verwachting later.

Zodra er meer bekend is, zullen we hierover communiceren.

Dynamo stopt met voorschool De Rivieren
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.