Nieuwe bibliotheek!
23 april 2018
Dynamo stopt met voorschool De Rivieren
1 december 2018
Nieuwe bibliotheek!
23 april 2018
Dynamo stopt met voorschool De Rivieren
1 december 2018

SBO-Zuid Meander en Daltonbasisschool De Rivieren zorgden ook dit jaar weer voor een unieke samenwerking door de Koningsspelen samen te organiseren. Een goede samenwerking die leidde tot een fantastisch spektakel. Zingend en dansend met het Koningsspelenlied ‘Fitlala’ van Kinderen voor Kinderen werd de dag geopend. In de ochtend was er een sport- en spelprogramma op het Winterdijkplein (midden- en bovenbouw) en in de binnentuin van beide scholen (onderbouw). In de middag deden alle leerlingen van de school mee aan een sponsorloop voor WNF Rangeractie “Red de tijger!’. Dit goede doel is door beide leerlingenraden uitgekozen in een heuse verkiezing na de officiële verkiezingscampagne.

Beide directeuren blikken tevreden terug op de dag. “Het is voor ons vanzelfsprekend om dit met elkaar te organiseren als goede buren. Het zorgt voor mooie, vrolijke en sportieve ontmoetingen tussen kinderen uit het speciaal en regulier basisonderwijs. Iedereen is vandaag een winnaar en dat is zo mooi aan de Koningsspelen.”

De Koningsspelen zijn een idee en initiatief van Richard Krajicek als lid van het toenmalige Nationaal Comité Inhuldiging ten behoeve van de feestelijkheden omtrent de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013. Sindsdien zijn de Koningsspelen een jaarlijks terug kerend evenement, altijd op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag.

Koningsspelen Olympisch stadion
Groep 6, 7 en 8 van De Rivieren deed mee aan de Koningsspelen in het Olympisch stadion. Daar werd voor de 6e keer op rij sportieve activiteiten georganiseerd voor 950 leerlingen uit het basisonderwijs. De dag zelf wordt begeleid door trainers van lokale sportverenigingen, combinatiefunctionarissen van stichting Sportservice en studenten van de opleiding SportAcademie Amsterdam. De volledige organisatie is in handen van Combiwel Sport en Dynamo.

Koningsspelen
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.