Wat is Daltononderwijs?

Ieder kind is anders. En gelukkig maar. Op Daltonbasisschool De Rivieren vinden wij dit fantastisch en we omarmen deze diversiteit volledig. Sterker nog, we moedigen deze aan. Want eigenheid maakt autonoom, nieuwsgierig en bijzonder. Het maakt je tot wie je bent en wilt worden. Het geeft jezelf en anderen een open blik. En dat is wat wij willen. Werelden openen die onbekend zijn. Voor elkaar, met elkaar. Daar groeien wij van. Stuk voor stuk.

Het Daltononderwijs sluit hier uitstekend op aan en past daarom perfect bij onze school. Maar wat is Daltononderwijs precies? En, belangrijker nog, hoe passen wij het toe op de Rivieren? We nemen je graag mee in onze werkwijze!

Daltononderwijs op de Rivieren

Verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Dat zijn de pijlers van Daltononderwijs. Mooie pijlers, maar het gaat er natuurlijk om hoe je dit in de praktijk toepast.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid krijgen en nemen vinden we erg belangrijk op de Rivieren. We stimuleren deze verantwoordelijkheid op verschillende manieren bij de kinderen. Neemt u voor het eerst een kijkje in onze school? Dan maakt u gelijk kennis met onze kinderen want zij verzorgen voor u de rondleiding. Zit uw kind al bij ons op school? Dan ontdekt u dat de informatieavonden voor de eigen ouders door de kinderen zelf georganiseerd worden. Kinderen zijn op onze school ook verantwoordelijk voor hun eigen werk. Hij of zij maakt een portfolio en presenteert dit aan u en de leerkracht. Het geeft u, ons maar vooral de leerling zelf inzicht in wat hij of zij gedaan en geleerd heeft. Ook vertelt het kind zelf wat de volgende stappen volgens hem of haar kunnen zijn. We geven leerlingen hierbij de ruimte om te ontdekken en te experimenteren. Natuurlijk begeleiden we dit intensief zodat zij tegelijk ook inzicht krijgen in hun eigen kunnen en in de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Onze leerlingen zijn ook actief in onze school. Ze kunnen meedenken in de leerlingenraad en oudere leerlingen kunnen leesbegeleid(st)er in de onderbouw of pleinwacht worden. Het maakt hen trots en stiekem leren ze er zoveel van! Op deze manier leren we kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces, gedrag, de omgang met elkaar en de omgeving.

Samenwerking

Om het samenwerken structureel vorm te geven, werken wij in de onderbouw met een maatjessysteem en in de overige groepen met maatjesleren. De inzet van coöperatieve werkvormen waarin leerlingen actief en met elkaar bijvoorbeeld een som moeten oplossen geeft een groot leereffect. Wij vinden het belangrijk om kinderen op de basisschool te leren hoe je goed kunt samenwerken en van elkaar kunt leren. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.

Zelfstandigheid

Naast samenwerken stimuleren we ook het zelfstandig werken. Dat doen we door de inzet van een weektaak. Hiermee leert de leerling keuzes maken in zijn eigen leerproces. Door uitgestelde aandacht (“schijf staat op rood en leerkracht mag niet worden gestoord”) leren leerlingen eerst zelf actief op zoek moeten naar oplossingen. Zelfstandig werken zorgt ervoor dat kinderen grip krijgen op hun werk en omgeving en dat zorgt voor veiligheid.

Reflectie

Leerlingen maken bij ons vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd en middelen die ze nodig hebben voor opdrachten. Vervolgens kijken ze tijdens het werken en na afronding van opdrachten of ze effectief hebben gewerkt, wat ze geleerd hebben en wat ze eventueel anders hadden kunnen doen.

Effectiviteit

Effectiviteit staat voor doelmatig werken binnen het Daltononderwijs. Binnen ons onderwijs geeft de leerkracht de leerling verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leerproces. Onze leerlingen leren hierdoor begeleiding, middelen en tijd efficiënt in te zetten. Wij vinden het de taak van de leerkracht om te zorgen voor een effectief klassenmanagement en de juiste middelen en materialen, zodat kinderen efficiënt kunnen werken en leren.

Daltonbasisschool

de Rivieren

Lekstraat 35 - 37
1079 EM Amsterdam

020 664 12 67
info.derivieren@amosonderwijs.nl

Kalender

Ons jaar zit weer vol leuke activiteiten. Bekijk hier de schoolkalender.