Verschil Dalton onderwijs en Montessori onderwijs

Wat is het verschil tussen Dalton en Montessori onderwijs? Veel ouders vragen zich dit af. Daltonschool de Rivieren legt het met plezier aan u uit! Zo kunt u ontdekken wat het beste bij uw kind past.

Montessori onderwijs

Essentieel binnen het Montessori onderwijs is de individualiteit van een kind. Het onderwijs moet tegemoet komen aan de belangstelling (belevingswereld, wat vind ik leuk) en ontwikkelingsbehoeften (leerstijl, behoefte om samen te werken) van een kind. Een kind leert ervarend. Zo wordt de emotionele betrokkenheid opgebouwd, die nodig is om goed te kunnen leren. Deze ervaringen worden geordend en gestructureerd, waardoor het kind meer zelfvertrouwen krijgt en een beter zicht op de wereld.

De groepen binnen het Montessori onderwijs bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, op diverse niveaus. Dit zijn de zogenaamde stamgroepen met drie leeftijden in één klas. Dit is, omdat kinderen leren waar ieders mogelijkheden en beperkingen liggen. Daardoor ontwikkelen kinderen zich beter op sociaal en emotioneel gebied.

Op de website van de Nederlandse Montessori vereniging leest u meer over wat het Montessori onderwijs in het basisonderwijs inhoudt.

Dalton onderwijs

Binnen het Dalton onderwijs is er meer klassikale instructie, vaak als voorzet zodat kinderen daarna aan eigen taken kunnen werken. Leerlingen werken met taakkaarten met daarbinnen keuzeopdrachten. Waar bij het Montessori onderwijs meer ruimte is om eigen keuzes te maken, staat bij Dalton de dagplanning centraal.

Door de vele instructies die gegeven worden is een strakke planning erg duidelijk. Kinderen weten wanneer zij welke instructie krijgen en wanneer zij aan hun taak kunnen werken. Ook het samenwerken is meer gestructureerd door het werken met (vaste) maatjes en mentoren. De basis is voor alle kinderen hetzelfde, waarbij de verschillen vaak in de mate van de instructie en de hoeveelheid werk zitten. Kinderen kunnen zelf nog werk kiezen uit de keuzekasten. Deze zijn veelal ingericht op de meervoudige intelligentie.

De rol van de leerkrachten is ook anders bij Dalton onderwijs. Er is iets meer groepsinstructie en extra instructie voor groepjes aan de instructietafel. De leraar staat wat meer op de voorgrond en regelt meer.

Meer over Dalton onderwijs vindt u op de website van De Nederlandse Dalton vereniging

Daltonbasischool

de Rivieren

Lekstraat 35 - 37
1079 EM Amsterdam

020 664 12 67
info.derivieren@amosonderwijs.nl

Kalender

Ons jaar zit weer vol leuke activiteiten. Bekijk hier de schoolkalender.