Voorscholen

VVE-peuterspeelzaal Kleine Beer en Regenboog

De VVE-peuterspeelzaal Kleine Beer en Regenboog is gevestigd in de school De Rivieren. Het betreft 2 groepen namelijk ‘Kleine Beer’ en ‘Regenboog’ die beiden gebruikmaken van hetzelfde speellokaal.

Daltonbasischool

de Rivieren

Lekstraat 35 - 37
1079 EM Amsterdam

020 664 12 67
info.derivieren@amosonderwijs.nl

Kalender

Ons jaar zit dit weer vol leuke activiteiten. Bekijk hier de schoolkalender.