Ouderraad de Rivieren

De Ouderraad (OR) is een actieve groep ouders, die zich vrijwillig inzet voor alle kinderen op De Rivieren. Samen met de school organiseert de OR allerlei activiteiten, signaleert de raad verbeterpunten en draagt ideeën aan voor verbetering. Maar de OR doet dit natuurlijk niet alleen. De raad krijgt steun van actieve en betrokken ouders. En die steun is hard nodig. Daarom staat de OR altijd open voor vragen, ideeën en helpende handen.

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad is onder andere betrokken bij:

Kinderboekenweek op school / Sinterklaasfeest met bezoek van Sint, cadeautjes en een versierde school / sfeervolle kerstvieringen met kerstmarkt, kerstdiner of kerstviering in de kerk / voorleesontbijt en Paasontbijt met voorjaarspresentje / sportdag met limonade en versnaperingen / avondvierdaagse met benodigde energieleveranciers / schoolreisje / talentenshow / afscheid van groep 8

De OR volgt het schoolbeleid, maar De Rivieren stelt het erg op prijs dat de OR alert is en ideeën aandraagt bij directie, medezeggenschapsraad (MR) en tussenschoolse opvang (TSO). De afgelopen jaren ging dit onder andere over: het snoepbeleid, de schoolschoonmaak en de nieuwe TSO.

Wie zijn de leden van de Ouderraad?

Qua samenstelling probeert de Ouderraad net zo divers te zijn als de leerlingenpopulatie op school. De raad bestaat gemiddeld uit acht ouders en een leerkracht. De Ouderraad heeft op dit moment dus behoefte aan nieuwe leden. Aanmelden kan via (Ouderraad.deRivieren@amosonderwijs.nl).

De samenstelling voor het schooljaar 2016-2017 is:

  • Voorzitter: Jet Lambo (moeder van Gabriël groep 3 en Noah groep 5)
  • Penningmeester: Ton Zweekhorst (vader van Julie groep 5)
  • Mirjam Koonen (moeder van Maurits groep 3 en Maarten groep 8)
  • Namens De Rivieren: Lia van Geerke ( leerkracht groep 6)

Zijn er vragen of ideeën?

De Ouderraad vergadert 1 x per maand op maandagavond. De data staan in de jaarkalender vermeld. Wil je eens bij een vergadering zijn, dan ben je van harte welkom. Meld je aan bij de directie (Arno.Methorst@amosonderwijs.nl) of bij de OR (ouderraad.derivieren@amosonderwijs.nl). Je kunt voor vragen en ideeën natuurlijk ook altijd bij één van de ouderraadleden terecht.

Basisschool De Rivieren

Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam

Tel.: 020 - 664 12 67
E-mail: Info.deRivieren@amosonderwijs.nl