Medezeggenschapsraad De Rivieren

De MR op onze school bestaat op dit moment uit twee ouderleden en twee personeelsleden. Als vertegenwoordigend orgaan van ouders en leerkrachten ontplooien wij initiatieven om de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving voor alle betrokkenen te bewaken en mede vorm te geven om zo een veilig en uitdagend leer/werkklimaat te bewerkstelligen. Na een zittingstermijn van 3 jaar kunnen mensen zich herkiesbaar stellen en nieuwe kandidaten zich aanmelden.

De huidige leden van de MR:

Ouders:
Jan Willem van Hall (vader van Mees groep 8,  Fien groep 1/2b en Moos groep 5)
Janneke Wilms (moeder van Floor groep 3 en Lars groep5)

Personeel:
Daphne Mathijssen leerkracht groep 4
Saskia de Ruyter leerkracht groep 6

Tijdens de zwangerschapsverloven van Daphne en Saskia zal Hellen Vis de honneurs waarnemen.

Voor een goed functionerend en adequaat MR orgaan zijn wij afhankelijk van uw inbreng en betrokkenheid. Heeft u suggesties of opmerkingen, mail het ons:

mr_rivieren@outlook.com

Notulen van de MR:

 

Basisschool De Rivieren

Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam

Tel.: 020 - 664 12 67
E-mail: Info.deRivieren@amosonderwijs.nl