Kwaliteit

Kwaliteitspagina van basisschool de Rivieren

Op deze pagina informeren we u over de ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit

Basisarrangement terug! Kwaliteit van het onderwijs is weer voldoende

Op 14 juli 2017 heeft de Inspectie een afsluitend onderzoek naar de kwaliteitsverbetering uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het weer toekennen van het basisarrangement aan de school. De kwaliteit van het onderwijs is weer voldoende en daarmee vervalt het intensieve toezicht.

Het volledige verslag van de Inspecteur is terug te vinden onder deze link.


Eindtoets Cito groep 8 boven de norm!

Goed nieuws: de huidige groep 8 heeft de norm van de eindtoets Cito ruimschoots behaald. Sinds oktober zijn we met groep 8 een intensief plan van aanpak aangegaan. Uit de Cito toetsen van januari bleek er al een enorme vooruitgang gemaakt te zijn in de resultaten. Gelukkig hebben deze resultaten zich doorgezet in de eindtoets. De Cito score bedraagt gemiddeld gezien 536,4 en dat is ruim boven de norm. De norm lag rond de 533,2 en dat is een ongewogen gemiddelde (zonder rekening te houden met gewichtleerlingen).

Nieuwsbrieven voortgang

Hier zullen wij u periodiek informeren over de voortgang van de verbeterplannen door middel van nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief 1 – Voortgang verbeterplannen De Rivieren

Nieuwsbrief 2 – Update

Nieuwsbrief 3 – Voortgang verbeterplannen de rivieren

 

Inspectie

Na het inspectiebezoek van 14 november 2016 heeft de school het predicaat “zeer zwak”gekregen. Het samenvattend rapport van de Inspectie kunt u hier lezen. Dit is de begeleidende brief vanuit het bestuur.

Wij hebben u tijdens de ouderavond van 21 november 2016 toegelicht hoe de inspectie werkt en wat haar conclusies voor De Rivieren waren. Dit is de presentatie van de avond aangevuld met een toelichting.

 

Plan van aanpak

Juni 2017 – Het plan van aanpak voor de komende twee jaar is ondergebracht in het Taalbeleidsplan. Het kent de doelen van het oorspronkelijke plan van aanpak aangevuld met voortschrijdende inzichten.

Taalbeleidsplan rivieren_v1.0 def

 

November 2016 – Naar aanleiding van het onderzoek door BMC en de Onderwijsinspectie is er een verbeterplan opgesteld voor de komende twee jaar. Dit plan is in een aantal deelplannen opgeleverd.

00. Plan van aanpak De Rivieren v1.0

01. Deelplan 1 – Pedagogische en organisatorische voorwaarden v1.0

02. Deelplan 2 – Betekenisvolle instructie en begeleiding v1.0

03. Deelplan 3 – Opbrengst- en handelingsgericht werken 1.0

04. Deelplan 4 – Versterken daltonprincipes v1.0

 

Tevredenheidsonderzoek

In maart heeft “Scholen met Succes” een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Via deze link vindt u een samenvatting-tevredenheidspeiling. Het volledige verslag van het oudergedeelte van deze peiling kunt u, in overleg met de schoolleiding, lezen in de personeelskamer.

Basisschool De Rivieren

Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam

Tel.: 020 - 664 12 67
E-mail: Info.deRivieren@amosonderwijs.nl