Klassenouders

 

Op de Rivieren zijn in elke groep klassenouders actief.

 

 

Taakomschrijving Klassenouder

Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een activiteitenkalender. Hierop staan de meeste evenementen van het schooljaar genoemd. Dat betekent dat de klassenouders op de hoogte zijn van bijna alle geplande activiteiten.

De klassenouder ontlast de leerkracht door met hem/haar te overleggen wat voor plannen er zijn en waar ouderhulp bij nodig is.

 

Wat wordt er van een klassenouder verwacht:

 

 • Ouders vragen te assisteren bij activiteiten zoals de sportdag, de avondvierdaagse, uitstapjes toernooien, begeleiding naar bv. Artis, musea, theater enz.
 • Nieuwe ouders helpen met advies en informatie over de groep, zodat zij zich thuis en    welkom voelen op school
  • Aan het begin van het nieuwe schooljaar een bijeenkomst van ouders en kinderen van de klas organiseren (bijvoorbeeld na schooltijd op het plein of in het park voor de school) om op die manier elkaar te leren kennen.
  • Ouders werven voor het helpen versieren en inpakken voor Sinterklaas en Kerst
  • Zorgen dat er genoeg ouders zijn die even helpen opruimen na een bv. een Muziekafsluiting in de gymzaal
  • Het verzorgen van een cadeautje of een kaartje voor langdurige zieke kinderen of  leerkrachten uit de klas. Idem voor huwelijk en geboorte
  • Drie keer per jaar overleggen de klassenouders samen. Dit wordt geïnitieerd door de oudercontactfunctionaris.  Mochten er vragen of kwesties aan de orde komen waar de klassenouder denkt dat ze niet bij hem/haar liggen, dan kunnen die aan de OCF per mail worden doorgegeven. De OCF zorgt dat deze vragen bij de OR/MR terecht komen.

De klassenouder is zeker geen doorgeefluik voor klachten van andere ouders. Ouders die ergens tegenaan lopen op school worden doorverwezen  naar de groepsleerkracht en mocht dat nodig zijn, naar de oudercontactfunctionaris of de directeur.

Heel handig is het om direct aan het begin van het schooljaar alle email-adressen van de ouders te verzamelen. Zo wordt het eenvoudig even een oproep door te mailen als er mensen nodig zijn.

 

De klassenouders zijn:

 

Basisschool De Rivieren

Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam

Tel.: 020 - 664 12 67
E-mail: Info.deRivieren@amosonderwijs.nl