Sportactief

In november 2012 is de Rivieren opnieuw door de KVLO, (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding) en het NOS/NSF, (Nederlands Olympisch Comite/Nederlandse Sport Federatie) erkend als Sportactieve school.

Zo moest er ondermeer een werkplan bewegingsonderwijs ingediend worden en moest er aangegeven worden welke samenwerkingsverbanden er zijn op het gebied van sport en bewegen. Verder moest er inzage zijn op welke wijze de organisatie van sportevenementen plaatsvindt. Tenslotte is er gekeken naar draaiboeken, zoals wij die bijvoorbeeld voor het schoolkamp gebruiken.

Basisschool De Rivieren

Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam

Tel.: 020 - 664 12 67
E-mail: Info.deRivieren@amosonderwijs.nl