Schooltijden

 

maandag

8.30 – 12.00 uur, van 13.00 – 15.00 uur

dinsdag

8.30 – 12.00 uur, van 13.00 – 15.00 uur

woensdag

8.30 – 12.15 uur

donderdag

8.30 – 12.00 uur, van 13.00 – 15.00 uur

vrijdag

8.30 – 12.00 uur, van 13.00 – 15.00 uur

Wij hebben elke dag een eigen kleur gegeven. Die gebruiken de leerlingen ook om hun takenboekje af te kleuren.

Zowel ’s ochtends als ’s middags gaan de deuren tien minuten voor het begin van de lessen open. De school begint voor alle leerlingen om 8.30 uur (’s middags om 13.00 uur). De leerlingen moeten dan in de klassen zijn.

Om 08:30 uur, na de bel, gaan ook de klasdeuren dicht, als teken dat de lessen begonnen zijn.

Van kinderen die te laat zijn wordt bij de ingang de naam genoteerd en gevraagd wat de reden van te laat komen is. Daarna gaan zij alleen naar binnen en naar hun klas. Als de lessen al zijn begonnen, moet het op de gang wachten totdat de leerkracht aangeeft dat de leerling naar binnen mag.

Wat zijn de regels bij te laat komen?

 Protocol Te laat komen De Rivieren v1.0

Basisschool De Rivieren

Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam

Tel.: 020 - 664 12 67
E-mail: Info.deRivieren@amosonderwijs.nl