Schoolgids

Onze schoolgids wordt telkens voor een periode van een schooljaar gemaakt. De huidige schoolgids is bedoeld voor de periode augustus 2015 t/m juli 2016.

Een gedrukt exemplaar van de schoolgids van de Rivieren is op aanvraag bij de administratie verkrijgbaar.

 

Jaarlijks verschijnt aan het begin van het schooljaar de “Jaarkalender”. Samen met de regelmatig verschijnende “Nieuwsbrief” beschikt u dan telkens over meest actuele informatie van onze school.
Op deze pagina treft u niet de inhoud van de gehele schoolgids aan. Een gedeelte van de informatie uit de gids vindt u elders op onze website. Hieronder kunt u wel lezen waar de school voor staat. Wij vinden dat, de waarden waar de school voor staat, zonder uitzondering, voor allen die bij de school betrokken zijn, van toepassing zijn.

Sfeer
De school wil een sfeer uitstralen van een gemeenschap waar openheid en gezelligheid heerst, waar duidelijke regels gelden en waar deelnemers die zich niet aan de regels houden, aan worden gesproken op hun verantwoordelijkheden en hun gedrag.

Respect
Respect is op onze school belangrijk. Kinderen verdienen respect, zowel van de medeleerlingen als van de leerkrachten. Op hun beurt leren de kinderen ook met respect om te gaan met hun omgeving.

Zelfredzaam
Wij willen kinderen zoveel mogelijk zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam maken Een van de voorwaarden is dat de kinderen op school in een veilige omgeving kunnen verkeren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ongecompliceerd kind kunnen zijn.

Zelfontdekkend
Wij willen kinderen stimuleren om zich te ontwikkelen. Daarbij bieden we kinderen de mogelijkheid om zelfontdekkend bezig te gaan met materialen, leermiddelen en informatiebronnen. Wij leren de kinderen om zorgvuldig met de materialen om te gaan. Wij vinden dat kinderen fouten mogen maken, zowel op leertechnisch gebied als in conflictsituaties.

Samenwerken
In het Daltononderwijs is samenwerken belangrijk. In al onze groepen wordt dit dan ook gestimuleerd. Wij noemen dit ook wel het ‘maatjeswerk’.

Verantwoordelijk
Wij leren kinderen zicht te krijgen op hun eigen mogelijkheden (maar ook op hun beperkingen) en daarmee om te gaan. Wij leren kinderen inzicht krijgen in het feit dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling. Ook leren wij hen om, conform hun ontwikkelingsniveau, verantwoordelijkheid te dragen voor anderen. Wij leren de kinderen zicht te krijgen op hun werk en dat werk in te delen.
Wij verwachten van de leerlingen en hun ouders dat zij rekening houden met hun eigen mogelijkheden en beperkingen en met die van anderen.
In het schooljaar dragen de oudste leerlingen een aantal malen (leesgroepen, sportdag, projecten, feesten) verantwoordelijkheid voor hun jongere schoolgenootjes. Alle kinderen, van de jongste kleuter tot de oudste leerling, willen wij het gevoel geven dat zij deel uitmaken van een school.

Basisschool De Rivieren

Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam

Tel.: 020 - 664 12 67
E-mail: Info.deRivieren@amosonderwijs.nl