Peuterspeelzaal

VVE-peuterspeelzaal Kleine Beer en Regenboog
De VVE-peuterspeelzaal Kleine Beer en Regenboog is gevestigd in de school De Rivieren. Het betreft 2 groepen namelijk ‘Kleine Beer’ en ‘Regenboog’ die beiden gebruikmaken van hetzelfde speellokaal.
Beide groepen zijn 2 ochtenden en 2 middagen geopend.
De speelzaal is geopend maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en is toegankelijk voor peuters tussen 2½ en 4 jaar. In de speelzaal zitten maximaal 15 kinderen in een groep.

De voorschool werkt met het VVE-programma Kaleidoscoop.
Dit is een methode om de ontwikkeling van peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Het gaat uit van ontwikkelingsgericht onderwijs. Via betekenisvolle activiteiten kunnen kinderen groeien, zich ontwikkelen en leren.

Belangrijke waarden van de voorschool zijn de doorgaande lijn van de VVE-peuterspeelzaal naar de basisschool, de ouderbetrokkenheid, een strakke dagindeling en een gestructureerde (leer)omgeving, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn.
Verder stimuleert Kaleidoscoop kinderen zelf initiatieven te nemen. De kinderen geven zelf aan wat ze willen gaan doen en vertellen achteraf wat ze hebben gedaan. “Plan – Do – Review” zijn hierbij sleutelwoorden. Wij zijn van mening dat dit programma veelal uitgaat van dezelfde principes zoals die gebruikelijk zijn in het Daltononderwijs.

Bent u geïnteresseerd?
U kunt altijd een afspraak met ons maken om langs te komen om een kijkje te nemen en meer informatie te krijgen!

Voorschool Kleine Beer en Regenboog
Lekstraat 35-37
Kleine Beer: 020 – 46 28 433 kleinebeer@dynamo-amsterdam.nl
Regenboog: 020 – 46 28 434 regenboog@dynamo-amsterdam.nl

Voor inschrijvingen kunt u contact opnemen met Dynamo.
Telefoonnummer 020 – 46 09 300 of per e-mail peuters-zuid@dynamo-amsterdam.nl.

Basisschool De Rivieren

Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam

Tel.: 020 - 664 12 67
E-mail: Info.deRivieren@amosonderwijs.nl