Leerlingenraad

Op 4 november is de leerlingenraad weer begonnen!

Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit: Daniël en Niels (groep 6), Hanna Z. en Lora (groep 7), Selma, Kate en Ouiam (groep 8).

Ouiam is dit jaar de voorzitster. De leerlingenraad wordt gecoacht door juf Kirsten.

Thema’s waar de leerlingenraad zich dit schooljaar mee bezig wil gaan houden:

– voortgang pimpen van het binnenplein (samen met de Meander);

– voortgang aanschaf materialen voor de tussenschoolse opvang;

– plannetjes bedenken om beter de kwaliteit van de ouders te gebruiken;

-het levendiger maken van de klassen;

-kinderen betrekken bij het organiseren van onze projectweken  (maart 2015)

Basisschool De Rivieren

Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam

Tel.: 020 - 664 12 67
E-mail: Info.deRivieren@amosonderwijs.nl