Informatie

 

Info Nieuwsbegrip

 

Elke week krijgen de kinderen lessen Nieuwsbegrip

Dinsdag:begrijpend lezen

Woensdag:Woordenschat

Donderdag:Andere tekstsoort

Vrijdag:schrijven(stelopdrachten maken)

Alle kinderen hebben een nieuwe inlogcode gekregen.

Het is de bedoeling dat ze elke week,  het onderdeel

Andere Tekstsoort maken.

Op donderdag bespreekt de leerkracht de les,dus graag de opdracht voor de donderdag

maken.

 

 

 

 

Interview met Blinkmedewerkers 08- 09-2016

 

In groep 5 werken we met de wereldoriënterende methode Blink.

Deze methode bestaat uit de vakken :aardrijkskunde,geschiedenis en natuur en techniek.

Op digibord krijgen de kinderen uitdagende opdrachten en kijken naar interessante filmpjes over het onderwerp.

Ze gebruiken een bronnenboek om te verrijken en ondersteunen.

Met de extra Plusopdrachten wordt er gewerkt aan onderzoek en verrijking.

De coöperatieve samenwerkingsvormen zijn hierbij belangrijk.

 

Myrte Wegenaar en Niklas Roos deden mee aan het interview over de methode.

Hier hun verslag in een notedop.

 

Wij gingen kennismaken met de mensen van Blink.

We mochten kijken naar een wereldbol en kregen de opdracht 4 dingen te bedenken

hierover te bedenken.Daarna gingen we hierover praten.

We kwamen op hongersnood en de verschillende plekken waar dit voorkwam.

We gingen het daarna over voedsel in de wereld hebben.

Waar zou je een keer op de wereld willen zijn?

Het was een leuk interview.

Groetjes van Myrte en Niklas

 

Basisschool De Rivieren

Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam

Tel.: 020 - 664 12 67
E-mail: Info.deRivieren@amosonderwijs.nl